Kent Peyzajının İnsan Psikolojisi Üzerindeki Etkileri

Kent Peyzajının İnsan Psikolojisi Üzerindeki Etkileri

İnsan, hayatını beş duyu organı ile devam ettirir. Elbette ki beş duyu organı ile temas edip hissedilen her şey psikolojik olarak geri döner. Tam bu noktada yaşanılan alanda kent peyzajının insan psikolojisi üzerindeki etkileri oldukça önemlidir. Sebebi ise insanlar yaşam alanlarının göze hitap etmesini istemesidir.

 

Göze hitap eden etkenleri sıralamak gerekirse; düzenli yapı, yeşilliğin bol ve betonlaşmanın daha az olmasıdır. Bunun yanı sıra yeni yapılar yerine eskilere bakıldığında çarpık kentleşme söz konusudur. Fakat gelişen çağımız ve yeni yapılan alanlara bakıldığında bir düzen hakimdir. Sağlanan düzene ek olarak yeşil alan bolluğu yaratılması sonucu psikoloji olumlu etkilenir. Tüm bu etkenler bir bütün olup kişinin algısına sunulduğunda da yaşanılan alan konforlu hissedilir.

 

Doğa ve İnsan Psikolojisi 

 

Geçmiş dönemin yaşanılan alanlarında belli başlı avantajlar kişilere sunulmuyordu. Fakat güncellenen günümüz ile artık psikolojiyi olumlu etkileyen unsurlar ele alınıyor. Bu unsurlardan biri de kent peyzajının insan psikolojisi üzerindeki etkileri hakkında olmaktadır. Kent peyzajının genel yaşam alanında sunduğu yargıları olumludur. Çünkü insan psikolojisi düzeni ve düzen ile gelen etkileri benimser.

 

Durum böyle olunca da insan algısını canlandıran ve pozitif etki kılan şeylerden yardım alınır. Bu etkiyi canlandıran şeylerden biri de elbette ki doğadır. Artık yaşam alanlarında betonlaşmadan ziyade doğanın getirisi ile yeşillenen peyzaj alanları fazladır. Doğanın direkt olarak yaşanılan alanlarla birleştirilmesi sayesinde de kişiler yaşadıkları alanları sever. Bu sayede de yaşanılan kent hayatının olumsuz getirileri, doğanın düzen ve yeşilli ile silinir.

 

İlgili Link: Peyzaj Tasarımı 

 

Yaşanılan Alanda Peyzaj Faktörü 

 

Gelişen çağımız her alanda olduğu gibi yaşam alanlarında da kendini hissettirmektedir. Özellikle evlerin kentsel dönüşüme girmesinden sonra peyzaj alanlarına daha sık yer veriliyor. Sebebi ise kent peyzajının insan psikolojisi üzerindeki etkileri olmaktadır. İnsanlar doğa ile iç içe olduğu zaman hissettiği olumlu etkiler kanıtlanmıştır. Bunun yanı sıra büyük şehirde yaşayan ve günün stresini atmak isteyen kişiler daha yeşil alan tercihinde bulunuyor.

 

Elbette ki şehir merkezlerinde yaşayan kişiler bunu site tercihinde bulunarak yapmaktadır. Özellikle sitelerde sunulan düzen ve yeşil alanın bol kullanılması ile kişiler evlerine karşı daha bağlı oluyor. Bunun yanı sıra bu tip yaşam alanlarında yaşayan kişilerin alanlarını daha az değiştirdiği de oranlarla sunulmaktadır.

 

İlgili Link: Kent Mobilya Uygulamaları 

 

Kent Peyzajında Farklı Etkiler 

 

Her insan yaşadığı alanı benimsediği sürece mutlu olmaktadır. Durum böyle olunca da her insanın kendini mutlu hissettiği yaşam alanı farklıdır. Fakat ne olursa olsun kent peyzajının insan psikolojisi üzerindeki etkileri aynıdır.

 

İnsanlar elbette ki doğası gereği yeşilin bol olduğu alanda mutlu olur. Doğayı tercih eden kişiler gibi tarihi ve kültürel değerleri benimseyip yaşamakta bir tercihtir. Durum böyle olunca da hepsi bir bütün olarak karşımıza çıkar. Bu bütünlüğün adı da çevresel psikolojidir. Bu nedenle kent peyzajı sunulurken de uyandırılan algı önemlidir.